transportstyrelsen besiktning

Enligt Transportstyrelsen innebär de nya reglerna följande förändringar: • De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. I stället ska en besiktning göras senast 36, 24 eller 14 månader efter föregående besiktning. Nya besiktningsregler träder ikraft den 20 maj De nya bestämmelserna kommer att få stor påverkan på hur vi besiktar fordon i Sverige. Men än så länge betyder ikraftträdandet ingenting eftersom reglerna ska börja tillämpas först om ett år, den 20 maj Förändringarna på besiktningsområdet har. Den 20 maj börjar de nya besiktningsreglerna att gälla och nu meddelar Transportstyrelsen vad som kommer att gälla. Det som kommer att ske är bland annat att man slopar de fasta besiktningsperioderna som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Man inför även krav på besiktning för.

Transportstyrelsen besiktning - visar

Andra som bott i EU länder ser detta som nonsence och bara ett nytt steg i att kontrollera. Jag tycker nya regler innebär en försämring, men man får väl helt enkelt tänka som så att om man besiktar bilen ungefär samma tid på året som förra besiktningen så bör man ha sitt på det torra. För att underlätta för bilägarna har Transportstyrelsen infört en övergångsperiod, vilket betyder att redan från 1 januari ges alla fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie besiktningsperiod. Tävlingsfordon med orange tävlingsregistreringsskylt, av fordonsslagen motorcykel och personbil, undantas från kravet på besiktning. Bildquiz Bilfrågan Resor Klassiska bilar Korsord. Vem kontrollerade bilprovningen när den var statlig?