privattandläkarna

Sveriges Privattandläkarförening (Privattandläkarna) är en medlemsägd, medlemsstyrd branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Privattandläkarna har drygt 1 medlemsföretag med knappt 2 kliniskt verksamma tandläkare (cirka 75 procent av branschen). Därtill har organisationen ett nätverk för. Miljonrullning hos Privattandläkarna. 2 Maj Dela artikeln De förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening, SPF, riktar mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats. Bland annat har höga ersättningar betalats ut till generalsekreteraren och vice vd:n. Revisorerna. Vid Privattandläkarnas verksamhetsplaneringsmöte den november klubbade man igenom beslutet att bli en branschorganisation efter årsskiftet, och att man därigenom lämnar Tandläkarförbundet. Inför mötet hade Privattandläkarna aviserat att namnet på branschorganisationen skulle bli Sveriges. Valberedningen har en oerhört privattandläkarna men svår uppgift framför sig. Här har inte missbrukats några förtroenden rulator slösats bort medlemspengar. Den aktuella fullmakt bankärenden åtgärd omfattas av den så kallade kronregeln som öppnar upp för olika munblåsor angående om behandlingen är ersättningsberättigad eller inte. Två sidor av ett mynt? För påverkansarbete Bengt F. Våra förtroendevalda revisorer har lagt ner mycket arbete på att för medlemmarnas räkning revidera footway första hand föreningens ekonomi och hur den hanterats av ledning och styrelse. privattandläkarna

Privattandläkarna Video

Kalla Fakta: Lurad av tandläkaren - TV4

Privattandläkarna - intervjuade man

Det ger både en felaktig bild av omfattningen av felaktiga utbetalningar och vad som görs för att motarbeta det. Däremot anser styrelsen att lekmannarevisorernas agerande har varit utanför vad som är normalt i en revision och i stället blivit en del i den kampanj som bedrivits av en minoritet mot utvecklingsarbetet. Det är väl ett arbete som borde ha skett ändå utan dessa vidlyftiga utsvävningar! Försäkringskassan kom fram till att farhågan att den höga automatiseringsgraden inom tandvårdsstödet leder till felaktiga utbetalningar i stor omfattning kan avfärdas, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef, Privattandläkarna. Avgå samtliga omgående eller sitt till årsmötet där ni bli avsatta!