hromadnareklama.info Hösten Utvärdering. Hjärntorgsprojektet. Lärdomar och råd utifrån projektets erfarenheter. ▫ Bra med lokalt införande men A och O är mandat i organisationen som måste säkerställas. ▫ Skolledarrollen är central och bör fokuseras. ▫ Hjärntorget genomfördes utan ”centrala piloter”, viktig avvägning. Enligt Ylva Bergstedt, som är en av de som kan Hjärntorget allra bäst, har man jobbat mycket med säkerheten inom system. För den som ska fylla i uppgifter finns det nu en informationsruta om att det som skrivs in blir allmän handling och kan begäras ut. – Men det är vårdnadshavare som fyller i uppgifterna. Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning. Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt.

Hjarntorget.nu Video

Bädda in Google dokument i Hjärntorget