streptokock

Vad är Grupp A Streptokocker? Grupp A streptokocker (GAS, Streptococcus Pyogenes) är en bakterie som är vanligt förekommande och finns framförallt i svalget. Hur smittar Grupp A Streptokocker? Grupp A streptokocker smittar genom kontakt person till person Smittobäraren kan ofta vara utan symtom eller ha en lätt. Information till allmänheten i Skåne om streptokocker. Streptokocker är ett släkte bakterier som kan orsaka en mängd olika sjukdomar. Ofta när man pratar om streptokocker syftar man på halsfluss, scharlakansfeb.

Streptokock Video

Extreme Tonsil Stone Removal streptokock